cover photoSlide 1

Tags - chăm sóc be

Kết quả tìm kiếm tin tức: 1kết quả

Chăm sóc bé sinh non: Những điều cha mẹ cần biết
Sinh non là khi một đứa trẻ được sinh ra trước tuần thưc 37 của thai kỳ, khi quá trình mang thai đã được hoàn thành. Các loại sinh non khác bao gồm sinh non muộn ( 34-36 tuần), sinh non vừa phải ( 32-36 tuần) và rất non tháng ( dưới 32 tuần).